איזה עוד צבא מודיע לאזרחים באיזור שהוא הולך לתקוף אותם???????

צבא הגנה לישראל!!

"שטחים פתוחים" "כיפת ברזל" "נזק לרכוש"

השם איתנו, רק ניסים! :))))))))))))))))))

Jennifer Lawrence for Frank Ishman

danielsallstrom:

M.I.A for Clash Magazine

People come into your life and people leave it…you just have to trust that life has a road mapped out for you.

If you want justice, you’ve come to the wrong place.

friends through the years

↳ lisa kudrow as phoebe buffay